УИХ-ын сонгуулийн тухай хууль хуучин гишүүдэд дахин сонгогдох боломжийг давуу байдлаар олгосон гэсэн шүүмж байна. Ямар заалтууд үүнд яагаад хамаарах талаар тодорхой тайлбар хийж өгнө үү?

Асуултын хариулт:

2016 оны 6 сарын 20-д хариулсан.
L. Galbaatar's picture

Сонгуулийн тухай хуулийн 77.13-т зааснаар Улсын Их Хурлын гишүүн нэр дэвшиж байгаа тохиолдолд түүний хийсэн ажлын тайлан сонгуулийн сурталчилгааны материалын хэмжээнд тооцогдохгүй. Өөрөөр хэлбэл, УИХ-ын гишүүний ажлын тайлантай холбоотой материалыг сонгуулийн сурталчилгаанд хамаарахгүй гэж үзэж болохоор байна.
Энэ нь дахин нэр дэвшиж буй УИХ-ын гишүүнд давуу байдал олгож болох юм.
Гэхдээ хэр давуу байдал болох нь тухайн нэр дэвшигч УИХ-ын гишүүний ажлын тайлангийн агуулгаас хамаарах болов уу.

Хуульчид энэ асуултад хариулахыг хүсвэл энд дарж нэвтэрнэ үү.

Сонгууль