Сонгуулийн цагалбар

6-р сар 2020

Дав Мяг Лха Пүр Баа Бям Ням
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
8
9
10
11
12
13
14
 
 
 
 
 
 
 
15
16
17
18
19
20
21
 
 
 
 
 
 
 
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
 
 
 
29
30
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 

Сонгууль

Санал тоолох үйл ажиллагааны мониторинг