Мониторинг

Сонгогчдын боловсролд зориулсан нийтлэл, нэвтрүүлэг бага байна

Сонгуулийн сурталчилгаа албан ёсоор эхэлсэн 2008 оны 6-р сарын 2-ноос 6-р сарын 7-ныг дуустал зургаа хоногийн хугацаанд, өргөн нэвтрүүлгийн долоон хэрэгсэл (МҮОНТВ, UBS, 25-р суваг, TV5, TV9, Eagle TV), нэг радио (MYОНP), өдөр тутмын гурван сонинд (Өдрийн сонин, Өнөөдөр, Зууны мэдээ), долоо хоног тутмын хоёр сонин (Сэрүүлэг, Хүмүүс) телевизийн нийт 37741 минут (629 цаг) , радиогийн 5980 минут (99 цаг 10 минут)-ын нэвтрүүлэг бэлтгэн цацаж, өдөр дутмын сонины 18 дугаар, долоо хоног дутмын 2 сонин хэвлэгдэж, нийтийн хүртээл болжээ.

Завхан аймгийн зургаан багийн 113 хүний нэр сонгогчдын нэрийн жагсаалтад байхгүй байна

Хуульч эмэгтэйчүүдийн холбооны Завхан аймгийн салбараас УИХ-ын сонгуулийн есдүгээр тойргийн нэрийн жагсаалтад байгаа хаягийн давхцалтай 736 иргэний бүртгэлд хаягийн тулгалт хийх ажлыг 2008 оны 6 дугаар сарын 7-ний өдрөөс эхлэн хийж байна. 2008 оны 06 дугаар сарын 7-ноос 6 сарын 12 ний байдлаар бид эдгээр хаягийн 605-д нь тулгалт хийлээ.

Сонгогчдын нэрийн жагсаалт дахь хаягийн давхцалтай иргэдийн бүртгэлд хийх мониторинг

Филантропи хөгжлийн төлөө төвөөс “Сонгогчдын нэрсийн жагсаалтын мониторинг” төслийн хүрээнд УИХ-ын сонгуулийн 22-р тойрог дээр нэгээс дээш хаягийн давхцалтай 79231 иргэний мэдээлэлд хаягийн тулгалт хийх ажлыг 5 дугаар сарын 27-ны өдрөөс эхлэн 72 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг ажиллан хэрэгжүүлж байна. Энэ ажил нийт хоёр сарын хугацаанд үргэлжилнэ. Төслийн үндсэн зорилго нь сонгуулийн 22 дугаар тойргийн сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг цэвэрлэхэд оршиж байгаа бөгөөд Баянзүрх, Налайх дүүргийн нийт 30 хороог хамарч байгаа юм.

Сонгуулийн нэрийн жагсаалтад бүртгэлтэй 16730 иргэдийн 20 гаруй хувь нь “хий үзэгдэл” байна

2008 оны 6-р сарын 4-нөөс 6-р сарын 10-ны өдрийн мониторингийн явцын мэдээ

Энэ хугацаанд Баянзүрх дүүргийн найман хороо, Налайх дүүргийн зургаан хороонд ажиллаж хаягийн давхцалтай 18602 бүртгэлт тулгалт хийхээс 16730 бүртгэлийг шалгалаа. Шалгасан бүх хүмүүсийн 6570 нь уг хаяг дээрээ байна. Хаяг дээрээ байгаа 6570 хүнээс сонгуулийн үеэр эзгүй байх 442 хүн байгаа бөгөөд эдгээрийн 90 нь гадаад явсан, 352 нь энэ хаягнаас сонгуульд оролцохгүй болон ер нь сонгуульд оролцохгүй, сонгуулийн үеэр хөдөө явна гэж байв. Шалгасан хаяг болон хаяг дээрээ байгаа хүний тоог дараах хүснэгтээс дэлгэрүүлж харна уу.

Баян-Зүрх дүүргийн найман хороонд 900 гаруй хүнийг сонгогчийн нэрийн жагсаалтад илүү бүртгэжээ

2008 оны тавдугаар сарын 28-наас зургадугаар сарын 3-ны хооронд Баянзүрх дүүргийн найман хороонд хаягийн давхцалтай 17587 нэрийн жагсаалтаас 12815 бүртгэлийг хаягаар нь очиж шалгалаа. Тэдгээр иргэдийн 3215 нь сонгогчийн нэрийн жагсаалтад бүртгүүлсэн хаяг дээрээ байна. 

2008 оны УИХ-ын сонгуулийн кампанит ажлын мониторинг 05/22 - 05/29

2008 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 5 дугаар сарын 29-ний өдөр
Мониторингийн энэ хугацаанд орон нутгийн багийн гишүүд 156 сонгогч, 10 нэр дэвших гэж буй хүмүүс болон нам, эсвлийн сонгууль эрхэлсэн байгууллагын ажилтан, 13 сонгуулийн хороодын ажилтнуудтай уулзаж мэдээлэл цуглуулсан ба сонгуулийн сурталчилгааны гэж хэлж болох 20 удаагийн арга хэмжээнд төрийн өмчийн 12 унаа, төрийн жинхэнэ албан хаагч 27хүн дайчлагдан ажилласан байна.

2008 оны УИХ-ын сонгуулийн кампанит ажлын мониторинг 05/14 - 05/22

2008 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрөөс 5 дугаар сарын 22-ны өдөр

Мониторингийн энэ хугацаанд орон нутгийн судалгааны багийн гишүүд 95 сонгогч, 11 нэр дэвших гэж буй хүмүүс болон нам, эвслийн сонгууль эрхэлсэн байгууллагын ажилтан, 16 сонгуулийн хороодын ажилтнуудтай уулзаж мэдээлэл цуглуулсан ба сонгуулийн сурталчилгааны 30 удаагийн арга хэмжээнд 20 төрийн өмчийн унаа, 9 төрийн жинхэнэ албан хаагч дайчлагдан ажилласан.

Сонгуулийн тойргийн хорооны бүрэлдэхүүний байдалд хийсэн дүн шинжилгээ

Монгол Улсын Их Хурлын Сонгуулийн хуулинд зааснаар, “Сонгуулийн ерөнхий хороо санал авах өдрөөс 40-өөс доошгүй хоногийн өмнө тойргийн хороог дарга, нарийн бичгийн дарга, 9 гишүүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулж, улсын хэмжээнд нийтэд мэдээлэх” үүрэгтэй. 

Сонгуулийн санхүүжилтийн үнэлгээний судалгаа

СЕХ-нд өгсөн албан ёсны тайланд УИХ-ын сонгуульд оролцсон нийт нам, эвсэл, нэр дэвшигчдийн зардал 1992 онд 137 сая, 1996 онд 209 сая, 2000 онд 1 тэрбум 841 сая, 2004 онд 1 тэрбум 558 сая төгрөг байжээ.

Хуудаснууд

Сонгууль

Subscribe to Мониторинг