Сонгуулийн үнэмлэх сонгууль болохоос хэд хоногийн өмнөөс тарааж эхлэх ёстой вэ?

Асуултын хариулт:

2016 оны 6 сарын 2-д хариулсан.
L. Galbaatar's picture

"Сонгуулийн үнэмлэх" гэдэгт сонгуулийн үеэр олгох аливаа үнэмлэхийг хэлж байна гэж ойлголоо.
Сонгуулийн хуульд зааснаар нэр дэвшигчээс гадна сонгуулийн штабын ажилтан, менежер, шадар туслагч, ухуулагч болон сонгуулийн ажиглагч тус бүрт үнэмлэх олгоно.

Харин нэр дэвшигчийн хувьд түүнийг бүртгэхээс татгалзах үндэслэл байхгүй бол нэр дэвшигч тус бүрд нэр дэвшигчийн үнэмлэхийг санал авах өдрөөс 22 хоногийн өмнө нэг өдөр олгоно. Ингэхдээ нам, эвслийн нэр дэвшигчийн тухайд тухайн нам, эвслийг сонгуулийн төв байгууллагад төлөөлөх эрх бүхий этгээдээр дамжуулан; бусад нэр дэвшигчийн тухайд нэр дэвшигчийн үнэмлэхийг нэр дэвшигчид өөрт нь, эсхүл төлөөлөгчид нь олгоно. Мөн бие даан нэр дэвшигчийн тухайд тухайн нэр дэвшигчийг сонгуулийн төв байгууллагад төлөөлөх эрх бүхий этгээдээр дамжуулан үнэмлэх олгоно.

Иймд нэр дэвшигчдэд 2016.06.07-ны өдөр үнэмлэхийг нь олгох юм.

Хуульчид энэ асуултад хариулахыг хүсвэл энд дарж нэвтэрнэ үү.

Сонгууль