Нэр дэвшигч сонгуулийн сурталчилгааны үеэр нэрийн хуудас тарааж болох уу?

Асуултын хариулт:

2016 оны 6 сарын 14-д хариулсан.
Даваасүрэн Оргил's picture

Сонгуулийн тухай хуулийн 68 дугаар зүйлийн 68.3.1 дэх хэсэгт "сонгуулийн сурталчилгааны материал хэвлүүлэх, сонгогчдод тараах" -ыг сонгуулийн сурталчилгааны зөвшөөрөгдсөн хэлбэр болхыг хуульчилсан байдаг. иймд сонгуулийн сурталчилгаа явуулсан хуулийн хугацаанд нэр дэвшигч нь өөрийгөө таниулах зорилгоор нэрийн хуудас танилцуулга материалыг тараах эрхтэй байна.
Гэвч мөн Сонгуулийн хуулийн 70 дугаар зүйлд заасан сонгуулийн сурталчилгааны хориглосон хэлбэрт нэр дэвшигч өөрийн танилцуулга материалыг тараахыг хориглоогүй боловч уг материал нь агуулгын хувьд хуулиар хориглосон хэлбэрийг агуулсан байж болохгүй. үүнд: Мөнгө эд хөрөнгө амалсан байх, ажилд зуучлахыг амалсан шинжтэй байх гэх мэт.

Энэхүү хариулт нь Даваасүрэн овогтой Оргил миний хувийн дүгнэлт бөгөөд энэхүү сайтын байр суурийг илэрхийлэхгүй юм. хэрэв танд энэхүү хариулт хангалтгүй санагдвал тодруулан асуух боломжтой.

Хуульчид энэ асуултад хариулахыг хүсвэл энд дарж нэвтэрнэ үү.

Сонгууль

Санал тоолох үйл ажиллагааны мониторинг