Нэр дэвшигчдээс авах хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хаанаас үзэж болох вэ? Энэ нь хуулиараа нээлттэй байдаг уу? Иргэн Мэдээлэл авах эрх чөлөөний хуулийн хүрээнд санал өгөх нэр дэвшигчийн ХО-ыг мэдэх эрхтэй!

Асуултын хариулт:

2016 оны 6 сарын 14-д хариулсан.
Даваасүрэн Оргил's picture

Сонгуулийн хуульд энэ талаар зохицуулалт тусгаагүй байна. иймд та Мэдээллийн эрх чөлөөний хууль болон авилгалын эсрэг хуулиар олгогдсон нэр дэвшигчдийн хөрөнгө орлогын мэдүүлэгтэй танилцах хүсэлтэй бол Сонгуулийн ерөнхий хороонд хандна уу.

Хуульчид энэ асуултад хариулахыг хүсвэл энд дарж нэвтэрнэ үү.

Сонгууль

Санал тоолох үйл ажиллагааны мониторинг