Албан ёсны сурталчилгаа эхлэхээс өмнө

МҮОНТ-ийн сонгуультай холбоотой мэдээлэл

Албан ёсны сурталчилгаа эхлэхээс өмнө буюу 6 сарын 8-10-ны хооронд МҮОНТ, ТV9, 25 суваг,  ТV5, UBS телевизүүдийн нийт 271 цаг 5 минут 59 секундын нэвтрүүлэгт МОНИТОРИНГ хийхэд 36 цаг 21 минут 46 секунд буюу 13.4 хувь сонгуультай холбоотой байв.

Энэ хугацаанд МҮОНТ-ийн сонгуультай холбоотой мэдээллийн 39%-ийг АН, 15%-ийг МАН, үлдсэн 46 хувийг бусад нам, бие даагчид эзэлж байв.

Харин МЭДЭЭНИЙ хөтөлбөрийн хувьд дараах дүр зураг харагдаж байв.

Сонгууль