Нэр дэвшигчийн менежер, шадар туслагч, ухуулагчаар бүртгүүлэх

Огноо: 
2024/06/02 - 2024/06/24

Нэр дэвшигчийн менежер, шадар туслагч, ухуулагчийн үнэмлэх авах хүсэлтийг тухайн нэр дэвшигчийг бүртгэх тухай шийдвэр гарснаас хойш сонгуулийн сурталчилгаа дуусахаас 2 хоногийн өмнөх өдрийг хүртэлх хугацаанд дараах байдлаар хүргүүлнэ:

  • Нэр дэвшигчийн менежерийн үнэмлэх авах хүсэлтийг тойргийн төв-аймгийн сонгуулийн хороонд;
  • Шадар туслагчийн үнэмлэхийг аймаг, нийслэлийн сонгуулийн хороо,
  • Ухуулагчийн үнэмлэхийг сум, дүүргийн сонгуулийн хороонд.

2024.6.02-ны өдрөөс 2024.6.24-нийг дуустал

Сонгууль