УИХ-ын сонгуулийн саналын хуудсыг хэвлэх үйл ажиллагаа

Сонгогчдын Боловсрол Төв нь “Шударга сонгуулийн төлөө иргэний нийгмийн хяналт” төрийн бус байгууллагын сүлжээний гишүүн байгууллагын хувьд УИХ-ын  ээлжит сонгуулиар “Саналын хуудасны мониторинг” хийж байна.

Өмнөх хэвлэлийн мэдээгээр гадаад дахь сонгогчдын саналын хуудсыг хэвлэх үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл хүргэсэн билээ.

Энэ удаа дотоодод хэрэглэх саналын хуудсыг хэвлэж буй үйл явцтай холбоотой мэдээллийг хүргэхээр бэлтгэлээ. УИХ-ын сонгуулийн саналын хуудсыг 06 сарын 10-ны өдрөөс эхлэн Мөнхийн Үсэг групын хэвлэх үйлдвэр хэвлэж эхлээд байна. Нийт хэвлэх саналын хуудасны тоо, үйлдвэрийн ажиллах хүчин чадал зэргийг харгалзан Сонгуулийн Ерөнхий Хороо болон хэвлэх үйлдвэрээс 7 хоногийн хугацаанд саналын хуудсыг хэвлэж 06 сарын 17 гэхэд дуусгахаар төлөвлөж байсан билээ.

Гэхдээ нийслэлийн тойргуудын саналын хуудсыг хэвлэхдээ НИТХ-ын зарим тойргуудын саналын хуудасны кодыг буруу хэвлэснээс үүдэн уг буруу хэвлэгдсэн саналын хуудсыг дахин хэвлэж байна.

Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийг УИХ-ын сонгуультай хамт хийж байгаа тул нийслэлийн хувьд нэг саналын хуудас нь НҮҮРЭН ТАЛ /УИХ-ын сонгууль/, АР ТАЛ /НИТХ-ын сонгууль/ гэсэн байдлаар 2 талдаа хэвлэгдэж байгаа юм. Тиймээс уг алдааг залруулахын тулд буруу код бүхий НИТХ-ын тойргуудын саналын хуудас нь 2 талдаа дахин хэвлэгдэж байна.

06 сарын 16-ны өдрийн байдлаар:

Нийт 26 тойргийн 1 929 525 ширхэг саналын хуудас хэвлэхээс орон нутагт 1 079 477 ширхэг, Нийслэлд 845 501 ширхэг, гадаад дахь сонгогчдын саналыг авах 4 547 ширхэг саналын хуудсыг хэвлэхээр тооцсон.

06 сарын 13-ны өдөр Иргэний бүртгэлийн байгууллагын зүгээс нийслэлийн сонгогчдын тоо 5526-аар нэмэгдсэн тухай СЕХ-нд мэдээлсэн. Ийнхүү нэмэгдэх болсон шалтгаан нь цэргийн албан хаагчид, урьдчилан хорих газарт саатуулагдсан сонгогчдын тоо өөрчлөгдсөн тул уг нэмэлт хийгдсэн тухай СЕХ-нд мэдэгдсэн байна.

Нийслэлийн хувьд сонгогчдын тоо ийнхүү нэмэгдсэн тул дэээрх өөрчлөлтийг оруулан нийтдээ 851 305 ширхэг саналын хуудас /зөвхөн нийслэлд/, нийтдээ  хэвлэхээр болж байна.

Орон нутгуудад хэрэглэх саналын хуудас нь хэвлэгдэж дууссан бөгөөд уг орон нутгуудын  саналын хуудсыг хүргүүлэх үйл ажиллагаа хийгдэж байна. 06 сарын 16-ны өдрийн байдлаар Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Булган, Төв аймгуудаас бусад тойргуудын саналын хуудсыг Сонгуулийн ерөнхий хороо болон цагдаагийн байгууллагын хамгаалалттайгаар тус тус хүргүүлээд байна. 

Саналын хуудас хэвлэх үйл явцад Сонгуулийн ерөнхий хороо, Нийслэлийн сонгуулийн хорооны ажлын хэсгийн гишүүд хяналт тавьж байгаа бол төрийн тусгай хамгаалалт болон үйлдвэрийн хамгаалалтын алба нь аюулгүй байдлыг ханган ажиллаж байна. Мөн улс төрийн нам, эсвлийн ажиглагчид /МАН, АН, ИЗНН, Ногоон Нам гм/ болон “Шударга сонгуулийн төлөө иргэний нийгмийн хяналт” ТББ-ын сүлжээний ажиглагчид хэвлэх үйл явцад ажиглалт хийж байна.

Хэвлэх ажиллагаа нь 24 цагийн турш тасралтгүй явагдаж байгаа бөгөөд дээрх төлөөллүүд мөн ээлжээр тасралтгүй ажиллаж байгаа болно.

Үйлдвэрийн байранд болж буй үйл явцууд ба ажлын шат дамжлагууд: 

 1. САНАЛЫН ХУУДАСНЫ ЭХ СОФТ ФАЙЛЫГ КОМПЬЮТЕРТ ТУЛГАН ШАЛГАХ, ХАВТАН ШАРАХ: Үйлдвэрийн компьютер дэх саналын хуудасны эх файлыг Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны хэвлэсэн саналын хуудасны эхтэй тулган шалгаж, саналын хуудасны эх хавтанг шарж, хэвлэлтэд бэлэн болгоно.
 2. ХАЙРЦАГТАЙ ЦААСЫГ ЗАДЛАХ, ХЭВЛЭЛТЭД БЭЛТГЭХ.  Хайрцагны боодол битүүмжлэлийг задлаж, саналын хуудас хэвлэхэд бэлтгэн хэмжээг нь хэвлэх машинд тааруулахаар зүсэлт хийнэ.
 3. ХЭВЛЭХЭЭС ӨМНӨ ГАРААР ШАЛГАХ. Хэвлэлд тааруулан зүссэн цаасыг үйлдвэрийн ажилтан шалгана. Хэвлэх машинд оруулахаас өмнө үйлдвэрийн гологдол байгаа эсэхийг шалгах үйл явц юм. Үүний дараа хэвлэх хэсэгрүү хүргүүлнэ.
 4. САНАЛЫН ХУУДСЫГ ХЭВЛЭХ. Хэвлэх машинаас гарсан эхний даралтыг СЕХ-ны гаргасан саналын хуудасны эхтэй таарч байгаа эсэхийг нягтлан шалгана. Энэ хэсэгт СЕХ-ны төлөөлөл хамт нягтлан шалгадаг. Үүний дараа саналын хуудсыг үргэлжүүлэн хэвлэнэ. Хэвлэлээс гарсан саналын хуудсыг шилжүүлэн зөөнө /үйлдвэрийн ажилтнаас өөр хүн очихыг хориглож тусгаарласан үйлдвэрлэлийн өөр нэг бүсэд/.
 5. ХӨРГӨЛТ. Саналын хуудсыг хэвлэсний дараа үйлдвэрийн өөр хэсэгрүү зөөж, 1 цагийн турш будгийг хөргөөнө.
 6. ЗҮСЭЛТЭЭС ӨМНӨ ХЭВЛЭСЭН ЦААСЫГ ГАРААР ТООЛОХ. Хэвлэсний дараа гараар тоолох хэсэгт тоолж, гологдол гарсан эсэхийг шалгаж, гологдол байгаа бол ялгана.  Гараар тоолсон даралтуудыг 200 ширхэгээр багцлана.
 7. ЖИН ХЭМЖИГЧЭЭР ДАХИН ТООЛЖ БАТАЛГААЖУУЛАХ. Гараар тоолж 200 ширхэгээр багцалсны дараа дахин жин хэмжигчээр тоолдог. Гараар тоолсон 200 ширхэг цаас бүхий багцыг баталгаажуулах байдлаар хийж байна.
 8. САНАЛЫН ХУУДАС БОЛГОЖ ЗҮСЭЛТ ХИЙХ. Зүсэлтийн хэсэгт 2 ажилтан ажиллаж байсан. Тухайн тойргоосоо хамааран нэг даралтаас 8 эсвэл 9 ширхэг саналын хуудас зүсэгдэж гарна. Цаасыг босоогоор хэвлэсэн бол 9 ширхэг /тус бүр 3 ширхэгтэй 3 эгнээ/, хэвтээгээр нь хэвлэсэн бол 8 ширхэг /тус бүр 4 ширхэгтэй 2 эгнээ/ саналын хуудас хэвлэнэ. Зүсэлтээс гарсан саналын хуудас багцлах, тоолох хэсэгт очно.
 9. ГАРААР ТООЛЖ 200 ШИРХЭГЭЭР БАГЦЛАХ. Зүсэлтээс гарсан саналын хуудсыг гараар тоолж 200 ширхэгээр багцална.  Гэхдээ гараар тоолохын өмнөгологдол байгаа эсэхийг дахин шалгасан.  
 10. ТУНГАЛАГ ГЯЛГАР ЦААСААР ВАКУМДАХ. Тооллогоос 200 ширхэгээр багцлагдсан саналын хуудсыг гялгар уутаар бүрж битүүмжлэн вакумдна. Энэ савлахад бэлэн болж байна гэсэн үг юм.
 11. ХАЙРЦАГЛАХ, ХАЯГ НААХ. Тунгалаг гялгар уутаар вакумдсан багцуудын битүүмжлэлийг шалгана. Хайрцаг бүрд 200 ш бүхий багц 6 ширхэг байх бөгөөд нийтдээ 1200 ширхэг саналын хуудас савлана.  Хайрцагны гадна тойрог болон саналын хуудасны нийт тоо, жин, хайрцагны дугаар зэрэг мэдээлэл бүхий хаягийг нааж хайрцагны амсарыг улаан өнгийн туузан скочоор наана /үүнийгээ нэг удаагийн туузан лац гэж нэрлээд байгаа, учир нь скочыг хуулсан тохиолдолд улаан өнгө гадаргуу дээр нь үлдэж задалсан нь мэдэгдэнэ/. Эцэст нь хайрцагны гадуур 2 удаа цагаан өнгийн нарийн туузаар орооно. Үүний дараа тухайн саналын хуудсыг тойрогт хүргэхэд бэлэн болно.

ХАВСРАЛТ

Хэвлэгдэж буй саналын хуудасны тоо /нийслэлийн өөрчлөлтийг тусгасан/

Тойргийн дугаар

Орон нутаг

Саналын хуудасны тоо

1

Архангай аймаг

60,235

2

Увс аймаг

49,544

3

Баян-Өлгий аймаг

55,978

4

Баянхонгор аймаг

54,295

5

Булган аймаг

40,042

6

Говь-Алтай аймаг

36,002

7

Дорноговь, Говьсүмбэр аймаг

51,191

8

Дорнод аймаг

51,765

9

Дундговь аймаг

30,390

10

Завхан аймаг

46,617

11

Өвөрхангай аймаг

74,832

12

Өмнөговь аймаг

38,241

13

Сүхбаатар аймаг

38,610

14

Сэлэнгэ аймаг

72,715

15

Төв аймаг

62,103

16

Ховд аймаг

51,111

17

Хөвсгөл аймаг

83,614

18

Хэнтий аймаг

47,693

19

Дархан-Уул аймаг

65,699

20

Орхон аймаг

68,800

Орон нутгийн дүн

1,079,477

21

Хан-Уул

Багахангай

Багануур дүүрэг

108,453

22

Баянзүрх

Налайх дүүрэг

217,548

23

Сүхбаатар дүүрэг

93,926

24

Чингэлтэй дүүрэг

109,989

25

Баянгол дүүрэг

131,310

26

Сонгинохайрхан дүүрэг

190,079

Нийслэлийн дүн

851,305

Гадаад дахь сонгогчийн саналын хуудас

4,547

НИЙТ ДҮН

1,930,782

 

СОНГОГЧДЫН БОЛОВСРОЛ ТӨВ.

Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг, 7-р хороо, Эрхүүгийн гудамж.

Ардчиллын Ордон. Өрөө №205 тоот,

Утас: 7013-5147,

Факс: 701351-46.

2012 оны 6 дугаар сар 18, Улаанбаатар хот.

 

Сонгууль