Сонгогч та сонгогчийн нэрийн жагсаалтад бүртгэгдсэн эсэхээ заавал нягтлаарай

Сонгогч та сонгогчийн нэрийн жагсаалтад бүртгэгдсэн эсэхээ https://election.burtgel.gov.mn -ээс заавал нягтлаарай. Нэрийн жагсаалтад бүртгэгдээгүй эсвэл таны нэрийн жагсаалтын мэдээлэл алдаатай бол Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт хандаж зөрчлийг арилгах боломжтой.

Сонгууль