Сонгууль 2008

Онц байдалтай холбоотой хүний эрхийн зөрчлийн мониторинг, хамгааллын эвсэл

2008 оны 7-р сарын 1-ний үйл явдалтай холбогдуулан олон хүнийг баривчлан саатуулах үеэр хүний эрхийг хамгаалахад Иргэний нийгмийн байгууллагууд анхаарал хандуулж “Онц байдалтай холбоотой хүний эрхийн зөрчлийн мониторинг, хамгааллын эвсэл” байгуулан ажиллаж баривчилгаа болон бусад албадан саатуулах үйл явцад ажиглалт хийн баримтжуулсан билээ. Энэхүү баримтжуулалтын тайланг нэгтгэн Нээлттэй Нийгэм Форумын дэмжлэгтэйгээр хэвлэсэн ба энэхүү баримтжуулалтын тайлан нь цаашид энэ асуудлаар ажиллахаар төлөвлөж байгаа төрийн болон төрийн бус байгууллагууд, эрдэмтэн судлаачдад бага ч болов суурь мэдээлэл өгч, иргэдэд хүний эрхийн байдлыг баримтад тулгуурлан таниулахад дөхөм болно хэмээн найдаж байна.

Монгол Улсын Их Хурлын 2008 оны сонгуулийн нэгдсэн дүн

Сонгуулийн ерөнхий хорооны дарга Б.Баттулга долдугаар сарын  14-нд Ерөнхийлөгч Н.Энхбаярт УИХ-ын гишүүнээр сонгогдсон 66 хүний нэрийг өргөн барьжээ.  Эдгээр 66 суудлын 39 нь МАХН, 25 нь АН, нэг нь ИЗН, нэг бие даан нэр дэвшигчид ногдож байна. Үлдсэн 10 суудал буюу УИХ-ын 25 /Баянгол/, 7 /Дорнод/, 18 /Хэнтий/ -р тойргуудын дүнг дахин тоолж буй тул албан ёсоор зарлаагүй байна. Аймаг, дүүргийн тойргийн хорооны эцсийн шийдвэрээр нэгдсэн дүн гаргах учраас маргаангүй сонгогдсон хүмүүсийн нэрийг ч өргөн бариагүй аж.

Civil Society Statement

We deeply regret the violence that erupted after the public protest on July 1, 2008, leaving several people dead, many injured, and valuable public and private property destroyed, including precious cultural artifacts. We believe this violence was an extreme expression of deep-seated anger and frustration accumulated by significant sections of the society as a result of persistent injustice and corruption.

УИХ-ын 2008 оны сонгуулийн саналын хуудсыг хүргүүлэх, тээвэрлэх үйл явцын мониторингийн мэдээлэл

“Шударга сонгуулийн төлөө иргэний нийгмийн хяналт” сүлжээний гишүүн Хүний эрх хөгжил төвөөс Хэнтий, Төв аймаг, Хан-Уул, Сүхбаатар, Сонгинохайрхан дүүргийн тойргийн хороо, Багануур дүүргийн салбар хороо болон тойрог бүрээс 2 хэсгийн хороодод саналын хуудсыг хүргүүлэх, тээвэрлэх үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллалаа.

Хэвлэл мэдээллийн мониторингийн тайлан (VI/15-VI/21-ний өдрийг дуустал 7 хоног)

Сонгуулийн үеэр хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд үзэл бодлын индэр, мэтгэлцээний талбар болж, нэр дэвшигч, улс төрийн намуудын байр суурийг олон нийтэд ойлгуулж, зөв сонголт хийхэд туслах үүрэгтэй билээ. “Шударга сонгуулийн төлөө иргэний нийгмийн хяналтын сүлжээ”-ний хүрээнд “Глоб Интернэшнл” ТББ-аас 2008 оны УИХ-ын сонгуулийн сурталчилгаанд хийж буй хэвлэл мэдээллийн мониторингийн 2008 оны 6-р сарын 15-наас 21-нийг дуустал гурав дахь долоо хоногийн тайланг танилцуулж байна.

УИХ-ын сонгуулийн 22-р тойргийн сонгогчдын нэрийн жагсаалтад хийсэн аудитын дүн

“Шударга сонгуулийн төлөө иргэний нийгмийн хяналт” сүлжээний гишүүн Филантропи Хөгжлийн төлөө төв 2008 оны тавдугаар сарын 27-ноос эхлэн УИХ-ын сонгуулийн 22-р тойргийн сонгогчдын нэрсийн жагсаалтад хаягийн давхцалтай байсан 47,354 иргэний бүртгэлд тулгалт хийж дууслаа. Мониторингоор 15,411 иргэн сонгогчдын нэрийн жагсаалтад бүртгэгдсэн хаяг дээрээ байгаа, 17,266 иргэн бүртгүүлсэн хаяг дээр байхгүй болох нь тогтоогдлоо (Хүснэгт 1). Үлдсэн 14,677 иргэний хаягийг нягталж баталгаажуулахад шаардлагатай мэдээлэл (хаана амьдарч байгаа нь тодорхойгүй, холбоо боломжгүй гэх мэт.) дутмаг байв.

Сонгуулийн хэсгийн хороодын бүрэлдэхүүнд нэг намын төлөөлөл давамгайлж байна

“Шударга сонгуулийн төлөө иргэний нийгмийн хяналт сүлжээ”-ний гишүүн Хүний эрх хөгжил төв нь 2008 оны 6 сарын 8-ны өдрөөс эхлэн сонгуулийн хэсгийн хороодын бүрэлдэхүүн, СЕХ, тойрог, хэсгийн хороодын үйл ажиллагааны ил тод байдал, саналын хуудас хэвлэх журам батлах явц, саналын хуудсыг хэвлэх, түгээх, хадгалах явцад мониторинг хийж байна. Мониторингт УИХ-ын сонгуулийн 26 тойргоос Төв аймгийн 14-р тойргийн хороо, Хэнтий аймгийн 18-р тойргийн хороо, Cонгинохайрхан дүүргийн 26-р тойргийн хороо, Сүхбаатар дүүргийн 23-р тойргийн хороо, Хан-Уул дүүргийн 21-р тойргийн хороог сонгон авч хяналт хийсэн болно. Мөн эдгээр тойргийн хороо бүрээс 2 хэсгийн хороог түүвэрлэн хамруулж байна. 

9-р тойрогт хэсгийн хороодын нягтлан шалгасан сонгогчдын нэрийн жагсаалтад 90 хүнийг илүү бүртгэжээ

Хуульч эмэгтэйчүүдийн холбооны Завхан аймгийн салбараас УИХ-ын сонгуулийн есдүгээр тойргийн сонгогчдын нэрийн жагсаалтад байгаа хаягийн давхцалтай 736 иргэний бүртгэлд хаягийн тулгалт хийх ажлыг 2008 оны 6 дугаар сарын 7-ний өдрөөс эхлэн  хийж дууслаа. Завхан аймгийн Улиастай сумын зургаан багт хаягийн давхардалтай байгаа 736 иргэнээс үндсэн хаяг дээрээ байгаа 418 иргэн байна.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнгүй улс

Үе, үеийн төрийн түшээд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн Үндсэн хуулиар олгогдсон сонгох, сонгогдох эрхийг эдлэх боломжыг өгсөнгүй. Энэ удаагын УИХ-ын сонгуулийн кампанит ажил орон даяар явагдаж байгаа ч хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд мэдээлэл олгосонгүй. Иргэд төрд хэнийг сонгохоо аль хэдийн шийдчихээд саналаа өгөхөө хүлээж байгаа энэ өдрүүдэд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд саналын хуудас хэрхэн бөглөхөө ч мэдэх боломжгүй байна. 

Нам, эвслүүдийн сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрт хийсэн жендэр, хүний эрхийн дүн шинжилгээ

Аливаа ардчилсан буюу ардчиллыг төлөвшүүлж буй нийгэмд улс төрийн намын мөрийн хөтөлбөр хүний эрх, жендэрийн шударга ёс, ардчиллын үндсэн зарчим, хэм хэмжээнд нийцтэй байгаад зогсохгүй эдгээр үнэт зүйлс, зарчмыг төлөвшүүлж, бэхжүүлэхийг зорьсон байх учиртай. 

Pages

Сонгууль

Subscribe to Сонгууль 2008