УИХ-ын 2020 оны сонгуулийн мониторингийн дүнг танилцуулж байна

Улаанбаатар хот дахь 451 хэсгийн хорооноос 99 буюу 21,9% -д нь иргэний нийгмийн нийт 183 ажиглагч, Баянхонгор, Дорноговь, Төв, Хэнтий, Дархан-Уул аймгийн 13 хэсэгт 23 ажиглагч хөндлөнгийн хяналт тавьж ажиллаа. Тодруулбал, иргэний нийгмийн хяналтад нийт 112 хэсгийн хороо хамрагдлаа.

Сонгуулийн өдөр сонгогчдын СОНГОХ ЭРХ-ийн манаанд зогсож, хараат бус, хөндлөнгийн ажиглагч хийсэн залуустаа, багийн ахлагч нартаа баярлалаа. Сонгогдсон хэсгийн хороодын 1/3-д нь хяналтын тооллого хийгдсэн бөгөөд сүүлийн хяналтын тооллого хийсэн хэсэг 2020.06.25-ны өдрийн 11:00 цагт бууснаар ажиглалтын үйл явц албан ёсоор өндөрлөлөө.

Сонгууль